Succesul profesional

Tip: Liceal

Recomandat pentru clasele IX-XII

Tinerii învață cum să se pregătească pentru viitorul lor profesional și, totodată, cum să-și dezvolte abilități interpersonale necesare viitorului loc de muncă.


OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Parte a programului național JA de orientare profesională, programul Succesul profesional are ca obiectiv creșterea capacității tinerilor de a lua decizii privind viitorul lor profesional.


CONȚINUTUL EDUCAȚIONAL

Prin intermediul activităților practice și jocurilor de rol, elevii își dezvoltă abilitățile interpersonale necesare adaptării la piața forței de muncă. Ei învață să se autoevalueze, să-și fixeze obiective, să elaboreze un CV și să se pregătească pentru un interviu de angajare.

Împreună cu profesorii și consultanții voluntari, liceenii analizează diverse profesii și stabilesc seturile de competențe pe care doresc să și le dezvolte.


COMPETENȚELE DEZVOLTATE

 1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală;
 2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;
 3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri;
 4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;
 5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii;
 6. Folosirea cunoştinţelor dobândite la şcoală pentru o mai rapidă integrare pe piaţa muncii.


LISTA ACTIVITĂȚILOR

 1. E viața mea!
  Elevii descoperă, prin simularea unor situaţii reale, importanţa abilităţilor interpersonale şi modalităţi de dezvoltare a acestora.
 2. Comunică activ!
  Elevii vor simula situaţii regăsite în mediul de afaceri, care impun luarea unei atitudini, şi vor discuta despre modul în care diferite abilităţi interpersonale pot afecta rezultatele obţinute.
 3. Ascultă activ!
  În cadrul unor scenete şi al unui joc, elevii susţin anumite roluri, care au ca scop dezvoltarea abilităţilor de vorbire în public şi ascultare activă. Utilizând comunicarea verbală şi nonverbală, ei învață să relaţioneze eficient cu ceilalţi.
 4. Evaluează-te!
  Elevii parcurg materialul „Succesul profesional“, în care sunt prezentate diferite situaţii de la locul de muncă, şi completează formularul de evaluare.
 5. Dezvoltă-ţi abilităţile!
  Elevii îşi testează abilităţile de care au nevoie pentru a ocupa un loc de muncă, acele abilităţi pe care orice angajator le aşteaptă de la angajatul său: abilităţi fundamentale, abilităţi de management personal şi abilităţi de lucru în echipă.
 6. Toată lumea câştigă!
  Elevii dezvoltă soluţii pentru potenţiale situaţii care pot apărea la locul de muncă. Ei aleg între situaţii de tip câştig/câştig, câştig/pierdere şi pierdere/pierdere pentru a media conflictul.
 7. Gândeşte inteligent!
  Elevii participă la un joc în cadrul căruia îşi îmbunătăţesc capacităţile de a lua decizii şi rezolva problemele ce se pot ivi la locul de muncă.
 8. Stabileşte relaţii!
  Elevii se familiarizează şi îşi testează aptitudinile necesare stabilirii şi întreţinerii relaţiilor interpersonale, înţelegând importanţa vitală a acestora pentru viitorul loc de muncă.
 9. Influenţează!
  Elevii vor înțelege că a-i influenţa pe ceilalţi înseamnă a le cere părerea, a face sugestii, a-i încuraja şi a-şi exprima aprecierea.
 10. Lucrează în echipă!
  Elevii îşi testează capacităţile de a lucra în echipă, realizează împreună un produs şi colaborează pentru atingerea unui scop comun.
 11. Vinde-te bine!
  Elevii îşi exersează abilităţile interpersonale prin simularea susţinerii unui interviu în vederea angajării.
 12. Mergi la interviu!
  Elevii își exersează abilităţile interpersonale prin susţinerea de interviuri în vederea ocupării unui loc de muncă.
 13. Ce faci cu banii tăi?
  Elevii identifică elementele din patrimoniul personal şi legătura dintre nevoi şi consum.
 14. Priveşte spre viitor!
  Elevii îşi trasează propria strategie de viaţă.

„Consider că programul este util și are impact asupra elevilor. Le dezvoltă abilitățile pentru succes, îi învață să se autoevalueze, să-și descopere aptitudinile și interesele profesionale, le prezintă carierele și îi ajută să își aleagă una, îi învață lucruri practice, de exemplu cum să elaboreze o scrisoare de intenție sau un CV, îi pune în diferite situații, îi încurajează să lucreze în echipă și să stabilească relații.” – Camelia Monica Dinu, profesor Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște

Comunicări