JobsLand

JobsLand

Un proiect susținut de:

Lansat în 2022, JobsLand este un proiect educațional creat pentru a contribui la creșterea accesului la o educație de calitate în rândul liceenilor din zonele dezavantajate, în care pandemia a accentuat fenomenul de abandon școlar și condițiile nefavorabile studiului. Proiectul este derulat cu sprijinul Kaufland România.


OBIECTIVUL PROIECTULUI

Proiectul este dezvoltat urmărind principiile de motivare a tinerilor din comunități defavorizate de a nu părăsi timpuriu școala, prin acces la o educație de calitate și orientare în carieră.

Activitățile proiectului, de tip learning by doing și project based, facilitează și încurajează implicarea comunității de afaceri în pregătirea profesională a tinerilor, în acord cu profilul abilităților și aptitudinilor necesare tranziției către piața muncii.


CONȚINUTUL EDUCAȚIONAL

  • Activități de tip job shadow, prin care elevii au oportunitatea de a observa anumite profesii stând în „umbra” angajaților, responsabilități și sarcini concrete, precum și elemente de cultură organizațională specifice unei companii;
  • Activități de tip Q&A, dezbateri și prezentări pe diferite teme cu rol în orientarea în carieră, derulate cu sprijinul și implicarea consultanților voluntari Kaufland și a profesorilor coordonatori;
  • Activități educaționale în format digital, care vizează prezentarea unui set de joburi actuale specifice domeniilor Food, Agri și Retail și explorarea de către elevi a unor oportunități de carieră în aceste industrii;
  • Traininguri adresate cadrelor didactice pentru predarea la clasă în sistem hibrid și pentru o mai ușoară adaptare la noile cerințe educaționale.

Reducerea abandonului școlar și pregătirea tinerilor pentru tranziția de la școală la muncă sunt realizate prin oferirea și facilitarea accesului la un pachet educațional „la cheie”, adaptat învățării hibride și nevoilor educaționale ale elevilor. Elementul de sustenabilitate, care prevede formarea și sprijinirea profesorilor ce lucrează în zone defavorizate și nu numai cu instrumente de învățare care atrag elevii la școală și îi mențin în procesul educațional cât mai mult posibil, alături de implicarea consultanților voluntari Kaufland România, care îi ajută pe elevi să își definească propriile interese și abilități, să identifice viitoare oportunități de studii și carieră și să aibă o mai bună înțelegere a rolului și importanței educației, aduc valoare adăugată acestei inițiative educaționale.

Comunicări