Mai multe investiții în educație pentru o mai bună integrare a tinerilor europeni pe piața muncii

Mai multe investiții în educație pentru o mai bună integrare a tinerilor europeni pe piața muncii

Sesiunea JA Europe a prezentat exemple de bune practici oferite de Agenția italiană pentru tineret, UNICEF, NN Group și Accenture și a evidențiat modul în care pot fi mobilizate mai multe resurse pentru a sprijini eficient tinerii defavorizați din Europa.

Circa 1,1 miliarde de locuri de muncă din întreaga lume ar putea fi transformate radical de tehnologie în următorul deceniu. Însă actualul deficit de competențe, exacerbat de ritmul schimbărilor tehnologice și de provocările globale, ne arată faptul că pentru a-i putea pregăti și a le oferi tinerilor abilitățile de care au nevoie, sunt necesare investiții imediate.

Un miliard de oameni vor trebui să se recalifice până în 2030 la nivel mondial și european, iar dat fiind faptul că 4 din 10 adulți nu au competențe digitale de bază, atingerea obiectivului UE de a se asigura că 80% dintre cetățenii europeni dețin competențe digitale de bază va fi imposibilă fără acest efort.

Dacă dorim să relansăm economia, să capacităm tinerii defavorizați și să le oferim competențele necesare pentru a elimina aceste decalaje, prioritatea noastră trebuie să fie atragerea resurselor necesare pentru a realiza aceste obiective.

În paralel cu principalul eveniment anual al JA Europe – evenimentul european de antreprenoriat Gen-E 2023, desfășurat la Istanbul –, a avut loc și o sesiune de discuții la nivel înalt – organizată împreună cu NN Group – privind capacitarea tineretului prin educație, cu accent pe sprijinirea tinerilor defavorizați.

În cadrul sesiunii au fost evidențiate cele mai bune practici la nivel de politici sau abordări antreprenoriale și educaționale, lansându-se un puternic apel la acțiune către comunitatea internațională – guverne și medii de afaceri –, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de resurse pentru persoanele defavorizate. De asemenea, s-a arătat faptul că mediul de afaceri are un rol vital în acest demers, iar investițiile în educație creează stabilitate economică, contribuie la dezvoltarea comunităților și au un impact social semnificativ.

Sesiunea de două ore, moderată de Salvatore Nigro, CEO JA Europe, a adus argumente solide în favoarea investițiilor pe scară largă destinate educației tinerilor defavorizați, din partea unor vorbitori precum:

  • Federica Celestini Campanari, Comisar extraordinar al Agenției italiene pentru tineret
  • Nina Ferencic, Consilier regional principal pentru sănătatea, dezvoltarea și implicarea adolescenților, Biroul Regional UNICEF pentru Europa și Asia Centrală
  • Henk Huisman, Director afaceri publice și guvernamentale, NN Group și membru în consiliul de administrație, JA Europe
  • Laurence Morvan, Șef de cabinet al CEO-ului Accenture Europa

Printre întrebările-cheie s-au regăsit următoarele: cum poate contribui comunitatea de afaceri la ajutorarea persoanelor defavorizate, care sunt diferențele dintre investițiile în educație provenite din sectorul privat și cele provenite din sectorul public și cum ar putea aceste două sectoare să acționeze împreună pentru a sprijini tinerii din Europa.

Pe parcursul evenimentului, părțile interesate, companiile și factorii de decizie politică au participat și la o sesiune de întrebări și răspunsuri, urmată de o prezentare oferită de JA Grecia și JA Türkiye, cu exemple din cadrul inițiativei JA Europe „Oportunități economice pentru toți“ privind modul în care au reușit să creeze posibilități pentru tinerii defavorizați. De asemenea, o echipă de participanți la programele JA România a explicat ce s-ar putea face pentru a sprijini mai eficient acești tineri.

JA Europe, inițiatoarea acestui important eveniment european de antreprenoriat, este cea mai mare organizație educațională nonprofit din Europa, dedicată creării de locuri de muncă și pregătirii tinerilor pentru carieră și obținerea succesului financiar. Rețeaua este prezentă în peste 40 de țări, iar anul trecut, programele sale au fost urmate de aproape 6 milioane de tineri, cu sprijinul a peste 100.000 de voluntari din mediul de afaceri și 140.000 de profesori și educatori.

Salvatore Nigro, CEO JA Europe, a declarat:

„Tinerii de astăzi au foarte multe de oferit societății, dar nu pot face asta singuri. De fapt, talentul este universal, însă oportunitățile nu.

Aceștia se confruntă cu provocări precum deficitul continuu de competențe, climatul economic sau urmările pandemiei, iar pentru tinerii proveniți din medii socio-economice inferioare sau care au fost nevoiți să migreze din cauza războaielor sau a dezastrelor naturale, dificultățile și limitările sunt uriașe.

Discuțiile, la care au luat parte Nina Ferencic, de la UNICEF, și Federica Celestini Campanari, Comisar extraordinar al Agenției italiene pentru tineret, s-au dovedit a fi esențiale în analizarea rolului pe care inovația și abilitățile antreprenoriale îl joacă în capacitarea tinerilor și a importanței pe care comunitatea de afaceri o are în mobilizarea resurselor.

Acum, este responsabilitatea noastră să ne unim, să colaborăm și să mobilizăm comunitatea de afaceri, sectorul public și cel privat, precum și factorii de decizie politică din întreaga Europă pentru a oferi posibilități celor defavorizați și a-i ajuta pe tinerii de astăzi să contribuie la crearea unui viitor mai bun pentru generațiile următoare."

Henk Huisman, director afaceri publice și guvernamentale, NN Group și membru în consiliul de administrație, JA Europe, a subliniat:

„Dorim să contribuim la sprijinirea următoarei generații de europeni și ne străduim să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Guvernele și mediile de afaceri trebuie să acționeze împreună, astfel încât tinerii din Europa să poată evolua și să-și descopere noi capacități. Credem că sistemele educaționale au un rol esențial în acest sens. Astăzi am arătat că există inițiative de capacitare a următoarei generații care au procentaj de reușită impresionant. În continuare, ceea ce trebuie să facem noi este să creștem amploarea acestor succese și să urmărim un impact și mai mare, astfel încât tot mai mulți tineri europeni să poată învăța și să evolueze.“

Laurence Morvan, șef de cabinet al CEO-ului Accenture Europa, a adăugat:

„Cu toții avem responsabilitatea de a găsi și de a cultiva talentele și inovatorii de mâine, contribuind astfel la crearea unei lumi mai favorabile din punct de vedere economic și digital. Prin intermediul inițiativei noastre globale Accenture Skills to Succeed, colaborăm cu partenerii noștri pentru a-i pregăti pe tineri în vederea accesării oportunităților de angajare sau antreprenoriat. Aceste oportunități includ dezvoltarea abilităților și a mentalității pentru un viitor sustenabil, care să le permită să obțină locul de muncă potrivit sau să înceapă o afacere. Începând din 2009, am înzestrat peste 7,5 milioane de oameni din întreaga lume cu abilitățile necesare pentru a aduce îmbunătățiri substanțiale în viața lor.“